NLP tankegang

Det personlige filtret

NLP modellene bygger på ideen om, at vi mennesker har et indre filter, som sorterer den informasjonen, som vi mottar hvert øyeblikk gjennom våre 5 sanser. Dette filtret utelater en stor del informasjon (vi velger ubevisst ut hva vi fokuserer på) og generaliserer og forvrenger en stor del informasjon.
Det betyr, at vi tror vi opplever hele virkeligheten, men faktisk ubevisst velger ut deler av den. Et eksempel på det er at en person kommer inn i et rom og straks legger merke til et stort bilde, som henger på veggen. Andre kommer inn i det samme rommet og legger først merke til det myke gulvteppet eller den vakre musikken som spiller. Det er som den gamle historien om de 3 blinde mennene, som en dag blir presentert for en elefant. Den ene rører ved snabelen, den andre rører ved halen og den tredje rører ved et av beinene. Etterpå forteller de om elefanten: ”Den er myk og lang som en slange” sir den ene. ”Nei, den er som en pisk” sir den andre. ”Nei, nei, den er som en søyle med en ru overflate” sir den tredje. 
Denne metaforen brukes ofte for å forklare, at vi opplever en del av virkeligheten, men tror at vi har opplevd helheten og kjenner sannheten om ‘elefanten’. Men hjernen vår kan simpelthen ikke fordøye al den informasjonen som er til rådighet for os, og derfor er den nødt til å sortere.

Konsekvensen av denne sorteringen er at det vi opplever som virkeligheten bare er vår personlige fortolkning av den. Menneskers forskjellige verdenssyn bygger derfor i høy grad på hva de ubevisst velger å fokusere på: Noen mennesker har f.eks. et filter, som ser verden som trist og fiendtlig, og de legger mest merke til de avvisende mennesker og de negative nyhetene. Andre har et svært positivt filter, og de legger mest merke til de vennlige smilene og de gode nyhetene. En stor del av denne ubevisste fokuseringen er grunnlagt i barndommen, og dermed blitt en ‘programmering’.

Ideen i NLP er at det er mulig å bli bevisst om denne gamle ‘programmeringen’ og endre den delen av den som ikke lenger er hensiktsmessig for oss.  

Ytre og indre kommunikasjon

NLP har både teknikker som jobber med den ytre kommunikasjon og hvordan vi kan forbedre den, og teknikker som jobber med den indre kommunikasjon, dvs. hvordan vi kommuniserer med oss selv.

Forbedring av kommunikasjonen med andre

Mennesker tenker forskjellig, og oppfatter verden svært forskjellig. Noe av det grunnleggende i NLP er å forstå hvilken betydning dette har for kommunikasjon med andre mennesker.
I NLP lærer vi å være oppmerksom på hvordan andre tenker, gjennom å utvikle evnen til å lytte til de ordene og uttrykkene de anvender. Gjennom å forstå andres tankegang kan man forbedre sin evne til å motivere andre, og få budskapet sitt igjennom til dem. For å gjøre dette må man også lære å legge sin egen tankegang til side, og så å si ‘stille inn på den andres kanal’.

Når to mennesker sitter fordypet i samtale, vil man ofte oppleve, at deres kroppsspråk og tonefall er stort sett likt. Kanskje rekker de ut etter hvert sitt glass på samme tid, og hvis den ene skifter stilling, gjør den andre det nesten samtidig. Alt dette skjer ubevisst. Man kan si, at når to mennesker har god kontakt, likner de på hverandre - i kroppsspråk, tonefall, språklige vendinger osv. De sender et ubevisst signal til hverandre om at «vi er like», et signal som gir økt trygghet og tillit til hverandre.

I NLP utnytter vi denne viten om, hvordan man skaper god kontakt med et annet menneske, og lærer hvordan man kan matche andres kroppsspråk, tonefall og språklige vendinger, for å sende signaler om, at vi forstår og respekterer den andres måte å tenke på.

Å sende dette signalet kalles i NLP for å ’skape rapport’ med den andre (uttales på fransk: rapå:r). God rapport betyr god kontakt på mange planer, og er grunnlaget for å kunne støtte andre til å skape forandring og for å få dem til å lytte til et budskap.

Forbedring av kommunikasjonen med seg selv

De fleste av oss er ikke bevisste om hva vi tenker på eller hvilke budskap vi sender til oss selv. Når man lærer NLP lærer man å bli oppmerksom på om man f.eks. oppmuntrer eller kritiserer seg selv i visse situasjoner – for om man gjør det ene eller det andre vil i høy grad påvirke den sinnstilstanden man kommer i. Og, som NLP også har vist, den indre tilstanden man er i påvirker i høy grad det resultatet man får i situasjonen – hva enten det dreier seg om en jobbprestasjon eller en privat situasjon hvor man f.eks. gjerne vil si noe viktig til en annen person.

Et eksempel: En mann vil gjerne snakke med sjefen om et nytt prosjekt, men forteller seg selv, at prosjektet sikkert ikke er så bra, og at sjefen sikkert kommer til å si nei. For sitt indre blikk ser han to bilder, et hvor prosjektet lykkes, og et hvor det ikke gjør. Dette påvirker tilstanden hans, og da han endelig velger å snakke med sjefen om det, får han fremstilt det på en måte, som ikke overbeviser sjefen.

Når man blir oppmerksom på hvordan man kommuniserer med seg selv kan man påvirke dette. Iblant er det enkelt å gjøre det, iblant må man jobbe med bakenforliggende overbevisninger.

Om å endre overbevisninger

Overbevisninger er bygget opp gjennom barndommen, som det vi opplever som sant for oss. Vi har overbevisninger om oss selv («slik er jeg, dette kan jeg, dette kan jeg ikke»), og om andre mennesker, både dem vi kjenner og dem vi ikke kjenner (f.eks. «mennesker som klær seg på den måten er uinteressante»), og om verden som helhet (f.eks. «verden er full av vennlige mennesker»). Våre overbevisninger er med til å bestemme hvordan vi reagerer på de utfordringene vi møter, og på omverden i det hele tatt.

Overbevisninger kan være støttende eller begrensende. Det kan f.eks. være støttende å ha en overbevisning om at «jeg er flink til språk» når man står over for å skulle lære et nytt språk, da det betyr at man åpner seg opp og lærer språket raskere. Omvendt vil det være begrensende å tro at man er dårlig til språk, fordi den overbevisningen ofte medfører overdreven selvkritikk og vanskeligheter med å huske det man lærer.

Det interessante med overbevisninger er, at uansett hva man tror, så vil man få bekreftet overbevisningen sin – det blir en selvoppfyllende profeti. Uansett hva du tror, så får du rett.

Det er derfor nyttig å endre noen av de begrensende overbevisningene vi finner i oss selv, og NLP har en rekke teknikker som nettopp tar sikte på dette, på en svært enkel måte.   

Les også artiklene 'Hva er NLP?' og 'NLP og Coaching' . - Les om utdannelsen til NLP Practitioner her. 

Kurs-og-Coaching-logo

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller ring på tlf. (+47) 46 93 60 30

 

Adresse

Torggata 1, 6.et.
0181 Oslo

Meld deg på vårt nyhetsbrev